Voorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie en aanbod

 1. De gegevens online binden de reisorganisator, tenzij:
  • wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
  • er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 1. De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

Artikel 3 Annulering door klant

 1. De huurder kan elke boeking annuleren zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de datum van de bevestigingsmail.
 2. Annuleringen dienen per e-mail aan Mon Idee te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Mon Idee een annuleringsbevestiging per e-mail.
 3. Bij annulering vanaf betaaldatum voorschot tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 25% van de huursom.
 4. Bij annulering tussen de 42ste dag (6 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijfdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
 5. Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.
 6. Bij annulering op de 2de dag voor het begin van uw verblijf of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
 7. Wij respecteren de corona maatregelen en bij annulatie hieromtrent wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Artikel 3 Annulering door de organisatie

 1. Indien enige omstandigheid Mon Idee noopt tot annulering van de al gereserveerde vakantie, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de betrokkene en, zal onmiddellijk het al door betrokkene betaalde bedrag teruggestort worden.
 2. Wij respecteren de corona maatregelen en bij annulatie hieromtrent wordt het volledige bedrag terugbetaald.